Om os

Foreningen Skagen Kulturhus af 1991

har hjemsted i Skagen, Frederikshavns Kommune. Foreningens formål er som paraplyorganisation at støtte alle kulturaktører i Skagen til gavn for et levende, aktivt og produktivt kulturliv.

Foreningens aktive støtte til de kulturelle aktører kan iværksættes ved eksempelvis
at medvirke til samordning af initiativer, at søge støtte fra fonde og sponsorer, at bistå foreningens medlemmer i forhold til lokale, regionale og nationale myndigheder, at drive og vedligeholde sitet www.skagenkultur.dk med henblik på information om og markedsføring af medlemsforeningernes aktiviteter.

Foreningen kan engagere sig i enkeltstående engagementer sammen med en eller flere af sine medlemsforeninger eller eksterne kulturaktører.

Som medlemmer kan optages foreninger og organisationer, hvis formål er kulturelle aktiviteter i Skagen lokalt eller med betydning for Skagens identitet, omdømme og udvikling.